Uneto-Vni

Ieder z'n vak!

pijl-dun

Uneto-Vni

De veiligheid van installaties in woningen is meer dan ooit onderwerp van gesprek. Staat ú er wel eens bij stil dat uw elektrotechnische installatie thuis een gevaar kan vormen, door  alle apparatuur die er onderhand op is aangesloten? Dat de cv-ketel wellicht onder onveilige omstandigheden functioneert en zelfs zou kunnen ontploffen? Of dat stilstaand water in uw leidingen legionellabesmetting kan veroorzaken? Waarschijnlijk niet. En dat zijn nu typisch klussen waarbij het goed is om een vakman in de arm te nemen. De UNETO-VNI  installateur! Zeker als gas, water en elektriciteit in het geding zijn, is risico’s nemen onnodig  en onverstandig.

Plezieriger leven

Veiligheid is nog maar één aspect. Comfort is niet minder belangrijk. Een deskundig  aangelegde installatie - of dat nu gas, water of elektriciteit is - maakt uw leven een stuk  plezieriger. De UNETO-VNI installateur beheerst de fijne kneepjes om alles uit uw installatie  te halen. Of om energie te besparen. Die vakman die u in huis haalt, kent de laatste  technieken. Want op de terreinen waar de UNETO-VNI leden actief zijn, gebeurt nogal wat.  Wanneer u graag de laatste techniek in huis heeft, is de UNETO-VNI installateur daarvoor de  aangewezen man.

Vereniging van installateurs

Wie is UNETO-VNI dan wel? Dé brancheorganisatie van alle installateurs in Nederland, die  ruim vijfduizend installateurs vertegenwoordigt. Installateurs met één arbeidskracht maar  ook installateurs met meer dan duizend medewerkers. En altijd: vakbekwáme installateurs. Lid worden van UNETO-VNI is namelijk niet voor elke installateur weggelegd. We stellen  eisen, hoge eisen. Een lid moet opleidingen hebben gevolgd en de benodigde diploma’s  hebben.

Een vakman van huis uit

De UNETO-VNI installateur doet er alles aan om z’n vakmanschap continu op niveau te  houden. Bijvoorbeeld door voortdurende training en scholing van medewerkers. Maar ook  door gebruik te maken van de diensten van UNETO-VNI. Hij zorgt er o.a. via vakbladen voor  dat hij op de hoogte is en blijft van de nieuwste technologieën. En dan niet alleen in gas,  water en licht, maar ook op het gebied van de aanleg van beveiligingssystemen of  riooltechniek, om maar een paar disciplines in installatieland te noemen. Hij wordt tijdens themabijeenkomsten en via nieuwsbrieven regelmatig bijgepraat over actuele onderwerpen.

De UNETO-VNI installateur is hierdoor altijd als eerste op de hoogte van nieuwe normering, technische richtlijnen en installatie-eisen en werkt zo altijd volgens de meest recente wettelijke richtlijnen. En dat betekent voor u: zekerheid van kwaliteit!

De zekerheid van goed werk

De UNETO-VNI  installateur levert goed werk, dat is zeker. Maar het kan voorkomen dat u en uw installateur van mening verschillen over de kwaliteit van de werkzaamheden. Consumentenbond,  Vereniging Eigen Huis en UNETO-VNI hebben samen consumentenvoorwaarden opgesteld  die u bij een geschil de zekerheid bieden van een onafhankelijke uitspraak door de Geschillencommissie. En mocht de installateur onverhoopt deze uitspraak niet nakomen dan  doet UNETO-VNI dat voor hem!

Liever een UNETO-VNI installateur!

Wilt u dus graag comfortabel, gezond en veilig wonen, dan is de UNETO-VNI installateur de  aangewezen persoon. Let op het UNETO-VNI logo. Dan haalt u de beste installateur in huis!

Meer informatie?

Meer weten over de brancheorganisatie UNETO-VNI? Klik hier